korea grand sale

sns

剪报

DECAFREE COFFEE COMPANY

优惠及打折

优惠及打折

咖啡类优惠50%

详细条件

以持韩国购物季优惠券的顾客为对象

企业信息

位于咖啡城市大邱的精品咖啡专业烘焙公司

  • 住址 大邱广域市寿城区达句伐大路522街50号 
  • 电话号码 1899-2839
  • 营业时间 09:00 ~ 20:00
  • 处理项目 精选咖啡:4,000韩元 ~ 6,000韩元

Korea Grand Sale

  • 방문위
  • Coupon Zone
  • Korea Tour Card
  • Coupon Zone
  • UnionPay
  • my scrap
열기 닫기