korea grand sale

sns

剪报

大邱赌场

优惠及打折

优惠及打折

购5万韩元筹码额外赠送1万韩元筹码

详细条件

以持韩国购物季优惠券的顾客为对象

企业信息

大邱和庆北地区唯一的外国人专用赌场

  • 住址 大邱广域市寿城区八岘街212号大邱因特布阁酒店别馆 
  • 电话号码 053-222-3355
  • 营业时间 24小时营业
  • 处理项目 -

Korea Grand Sale

  • 방문위
  • Coupon Zone
  • Korea Tour Card
  • Coupon Zone
  • UnionPay
  • my scrap
열기 닫기